De Opleiding Genezend Tekenen

is een lichaamsgerichte, psychotherapeutische, creatieve en communicatieve vorm van kunstzinnige therapie, waarbij de hersensynchronisatie, motoriek en de zintuigen volop meedoen. Genezend tekenen biedt diepgaande tekenprocessen aan op het gebied van zelfonderzoek, bestaansrecht en verwerken van verliezen en oud zeer. Het helpt jezelf weer vernieuwen en bewust worden van je kwaliteiten, blinde vlekken, overtuigingen en valkuilen.
De tekening is een projectieveld van onze ervaringen en de verbeelding. Via de motoriek wordt als het ware informatie opgehengeld en zichtbaar gemaakt en de specialist helpt dit vertalen door de informatie te bevragen. De tekening wordt gelezen in kleur, interactie, energie, symboliek en tijd en ruimte, hulp en beproeving, kracht en zwakte én het medicijn. – Het doel is altijd opheldering ervaren van wie je bent in je authentieke zelf.

De Opleiding Creatieve Communicatie

Creatieve communicatie met kinderen is gericht op dat het kind zichzelf ontdekt middels zijn beeldtaal en in contact te komen met de ander en zijn sociale netwerk. Negatieve emoties mogen er zijn en door het uittekenen ervan leert het kind ze niet weg te drukken maar de energie ervan op een positieve manier te gebruiken. Ieder kind tekent uit een innerlijke noodzaak om zijn ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld het wordt gepest op school en tekent zichzelf in een ondergronds hol, omdat het nog niet assertief genoeg is. Door relatie tekenspelletjes, krachtcircuits en thema’s (bv. “Ik ben van mezelf”) kan het kind geleidelijk aan tegengas geven en zichzelf leren bekrachtigen.

Zie uitgebreide informatie over de opleidingen op de websites:

Opleiding Genezend Tekenen

Opleiding Creatieve Communicatie

Locatie

De KOLAM – tekenschool voor kunst en communicatie – Laarstraat 77  7201 CC Zutphen

Nascholingen

Zie nadere informatie voor de nascholingen en studiedagen op www.genezendtekenen.nl

Voor volledige informatie zie onze websites:    www.genezendtekenen.nl   www.creatievecommunicatie.org

Zie ook onze webwinkel: www.klank-en-vorm.eu

Inschrijven kunt u zich via:  www.kolam.nl